VTB Accountancy / Fiscaal (kwartaal 1)

Extendum organiseert elk jaar 4 Vaktechnische Bijeenkomsten. In de bijeenkomsten komen diverse actuele onderwerpen aan bod. Per kwartaal worden steeds 2 deelgebieden belicht. Zo mist u vakinhoudelijk niets en blijft u optimaal geïnformeerd over zaken die voor u en uw klanten belangrijk zijn. 

Hieronder treft u de inhoud aan van de VTB Accountancy – Fiscaal (kwartaal 1).

Doelgroep

Accountants, belastingadviseurs en medewerkers van MKB accountantskantoren.

Inhoud

Alle bijeenkomsten hebben de volgende opbouw in het programma:

 • Nieuwe wet/regelgeving
 • Praktijkvragen en casussen
 • Ontwikkelingen

Onderwerpen Accountancy

Wijzigingen in VGBA en ViO:

 • Wat zijn de wijzigingen die gelden vanaf 1-1-2020
 • Wat is de invloed daarvan op:
  – Kantoororganisatie en
  – Opdrachtuitvoering

Huwelijkse voorwaarden

 • Aan de hand van een recente uitspraak van de Accountantskamer wordt besproken wat van de accountant verwacht wordt indien er sprake is van huwelijkse voorwaarden.
 • Ook zal aangestipt worden hoe dit vraagstuk invloed heeft op dienstverlening aan klanten die hun samenleving op een andere wijze hebben vastgelegd.
 • In het fiscale deel van de VTB zal aandacht besteed worden aan de fiscale aspecten van de huwelijkse voorwaarden.

Agio en dividend

 • Kan agio zomaar uitgekeerd worden?
 • Of moet agio voor uitkering omgezet worden in aandelen.
 • Hoe wordt de uitkering verwerkt in de jaarrekening.
 • Wanneer mag het direct in de r/c-verhouding met de DGA/moedermaatschappij verwerkt en wanneer mag dat niet.
 • Wat is bij uitkering van agio en/of dividend de rol van de balans- en de uitkeringstest?

Verslaggeving

 • In dit onderdeel zal nog een keer aandacht besteed worden aan onze ervaringen bij toetsingen over:
  – De ondertekening van de jaarrekening, door wie en wanneer
  – Het sluiten van de dossiers
 • We zullen ook trachten duidelijkheid te geven over de consolidatieplicht. En antwoord te geven op de vraag als er geen verplichting is tot consolidatie. Hoe is het dan mogelijk belanghebbenden toch te informeren over een geconsolideerde positie.

Recente jurisprudentie en overige actualiteiten

Wwft

 • Is duidelijk wanneer een ongebruikelijke transactie gemeld moet worden.
 • Is duidelijk wat de gevolgen zijn als niet (tijdig) wordt gemeld?
  – Trouwens wat vinden de deelnemers van de meldingsprocedure en hebben ze allemaal al een inlogcode?

Jurisprudentie

 • Casus 1 inzake verantwoordelijkheid van de accountant voor vermeend verkeerd advies van kantoorgenoot. Hoe reageert de Accountantskamer op een klacht m.b.t. uitgebracht advies door een niet-accountant?
 • Casus 2 inzake verbreken van de geheimhouding. Hoe reageert de Accountantskamer op een klacht m.b.t. het verbreken van de geheimhouding?
 • Wat zijn de aandachtspunten naar aanleiding van deze uitspraken.

De verplichte kennistoets 2020

Onderwerpen Fiscaal

Voor de advisering relevante wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 is de belastingwetgeving op diverse onderdelen gewijzigd. Niet alleen als gevolg van het pakket Belastingplan 2020, maar ook door eerdere wetsvoorstellen. In deze cursus zullen we aandacht besteden aan die wijzigingen die voor de advisering in 2020 van belang kunnen zijn. Onderwerp dat op dit punt reeds vele vragen oproept zijn de gevolgen van de verschillende tariefswijzigingen en de “fiets van de zaak”.

Voor de aangifte inkomstenbelasting-/vennootschapsbelasting relevante wijzigingen per 1 januari 2019

Ook per 1 januari 2019 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de belastingwetgeving. Deze zijn relevant voor de aangifteronde inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 2019. We zullen inzoomen op de afwijkingen ten opzichte van de aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 2018.

Recente jurisprudentie en overige actualiteiten

Tot slot zullen we aandacht besteden aan recente fiscale uitspraken en andere actualiteiten, zoals nog lopende wetsvoorstellen. In dit kader wordt onder meer aandacht besteed aan het aangekondigde wetsvoorstel met betrekking tot het excessief lenen van de BV.

Accreditatie

Deze e-learning is opgebouwd uit 8 modules en de volgende accreditatie is hierop van toepassing:

NBA: 6 PE-uren
RB: 6 PE-punten (3 algemeen en 3 fiscaal)

Docenten

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
D. (Dick) Lokerse AA
mr. E. (Bert) Alink RB
mr. S.S. (Sandra) Zegers

Verplichte literatuur

Voor deze e-learning adviseren wij u om de bijlagen die beschikbaar zijn in de downloads, tijdens het volgen van de cursus, te bestuderen.

Incompany

Liever een training op locatie voor uw hele team of afdeling? Wij bieden deze cursus ook incompany aan. Informeer naar de mogelijkheden voor incompanytraining.